GRADE 02 – ENGLISH LANGUAGE – “C” WORDS

Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Grade – 02 – “C” words

22

Grade 02 – English Language – “C” words

Write the English word in the box. ඉංග්‍රිසි වචනය කොටුවේ ලියන්න.

1 / 12

කෝප්පය

2 / 12

කැප් එක

3 / 12

කරත්තය

4 / 12

ඔටුවා

5 / 12

දළඹුවා

6 / 12

කේක්

7 / 12

පූසා

8 / 12

වඩුවා

9 / 12

කාඩ්පත

10 / 12

කාරය

11 / 12

චීස්

12 / 12

අල්මාරිය

Your score is

The average score is 82%

0%