Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

GRADE 02 – ENGLISH LANGUAGE – “G” WORDS

10

Grade 02 – English Language – “G” words

Write the English word in the box. ඉංග්‍රිසි වචනය කොටුවේ ලියන්න.

1 / 9

සීයා

2 / 9

ගැහැනු ළමයා

3 / 9

වීදුරුව

4 / 9

තණකොළ

5 / 9

මිදි

6 / 9

ගේට්ටුව

7 / 9

එළුවා

8 / 9

ආච්චි

9 / 9

වත්ත

Your score is

The average score is 88%

0%