Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Grammar and Vocabulary

8

Grade 07 – English Language – Borawewa – 2

Write the word or the phrase in the box. කොටුවේ වචනය හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩය ලියන්න.

1 / 20

සිසුවා/සිසුවිය (පාසල්)

2 / 20

නපුරු

3 / 20

අහින්සක

4 / 20

වාහනය

5 / 20

පොහොසත්

6 / 20

ලාභ

7 / 20

ගැඹුරු

8 / 20

සතය

9 / 20

සිසුවා/සිසුවිය

10 / 20

ඔහුගේ

11 / 20

අපේ

12 / 20

දක්ෂ

13 / 20

ඔවුන්ගේ/ඒවායේ / උන්ගේ

14 / 20

ඉතා

15 / 20

හොඳයි

16 / 20

උගේ / ඒකේ

17 / 20

මිල අධික

18 / 20

ඇයගේ

19 / 20

ඔබගේ/ ඔබලාගේ

20 / 20

දුප්පත්/ අසරණ

Your score is

The average score is 41%

0%