Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Grammar and Vocabulary

8

Grade 07 – English Language – Borawewa – 2

Write the word or the phrase in the box. කොටුවේ වචනය හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩය ලියන්න.

1 / 20

නපුරු

2 / 20

ඇයගේ

3 / 20

අහින්සක

4 / 20

පොහොසත්

5 / 20

හොඳයි

6 / 20

සිසුවා/සිසුවිය (පාසල්)

7 / 20

සතය

8 / 20

මිල අධික

9 / 20

ලාභ

10 / 20

අපේ

11 / 20

වාහනය

12 / 20

ඔබගේ/ ඔබලාගේ

13 / 20

ඉතා

14 / 20

ඔවුන්ගේ/ඒවායේ / උන්ගේ

15 / 20

ගැඹුරු

16 / 20

දක්ෂ

17 / 20

උගේ / ඒකේ

18 / 20

සිසුවා/සිසුවිය

19 / 20

ඔහුගේ

20 / 20

දුප්පත්/ අසරණ

Your score is

The average score is 41%

0%