Translate the following words into English.

පහත වචන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Grammar and Vocabulary

8

Grade 07 – English Language – Borawewa – 2

Write the word or the phrase in the box. කොටුවේ වචනය හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩය ලියන්න.

1 / 20

වාහනය

2 / 20

අපේ

3 / 20

සතය

4 / 20

මිල අධික

5 / 20

ලාභ

6 / 20

හොඳයි

7 / 20

දක්ෂ

8 / 20

අහින්සක

9 / 20

උගේ / ඒකේ

10 / 20

ඉතා

11 / 20

නපුරු

12 / 20

දුප්පත්/ අසරණ

13 / 20

ඔවුන්ගේ/ඒවායේ / උන්ගේ

14 / 20

ඇයගේ

15 / 20

ඔබගේ/ ඔබලාගේ

16 / 20

පොහොසත්

17 / 20

සිසුවා/සිසුවිය (පාසල්)

18 / 20

සිසුවා/සිසුවිය

19 / 20

ඔහුගේ

20 / 20

ගැඹුරු

Your score is

The average score is 41%

0%