Translate the following words and phrases into English.

පහත වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Grammar and Vocabulary

7

Grade 08 – English Language – Nelumwewa – 01

Write the word or the phrase in the box. කොටුවේ වචනය හෝ වාක්‍ය ඛණ්ඩය ලියන්න.

1 / 19

මල් පෝච්චිය

2 / 19

ඔවුන් මගේ යාළුවෝ.

3 / 19

වනාන්තරය (විශාල)

4 / 19

කුඩා ගම

5 / 19

ඇඳුම

6 / 19

ඒවා මගේ පොත්.

7 / 19

සීයා

8 / 19

අසල්වැසියා

9 / 19

වන අලින්

10 / 19

වඩා කැමතියි

11 / 19

වඩා කැමැත්ත

12 / 19

කුඩය

13 / 19

පාලනය කරනවා

14 / 19

රජය

15 / 19

මිල අධික

16 / 19

නෑදෑයෝ

17 / 19

නිරත වෙනවා

18 / 19

වනාන්තරය (කුඩා)

19 / 19

සුපුරුදු

Your score is

The average score is 69%

0%