Translate the following sentences into English.

පහත වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

Grammar and Vocabulary

57

English Language – Past Continuous Tense – Translation – 01

Translate the following sentences into English. පහත වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න.

1 / 10

ඇය කාර්යාලයේ වැඩ කරමින් සිටියා.

2 / 10

ඇය ලස්සන ගවුමක් මහමින් සිටියා.

3 / 10

කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹමින් සිටියා.

4 / 10

ළමයින් ඔවුන්ගේ පන්ති කාමරය පිරිසිදු කරමින් සිටියා.

5 / 10

ඇය කුස්සියේ කිරි වීදුරුවක් බොමින් සිටියා.

6 / 10

විදුහල්පතිතුමා රැස්වීම අමතමින් සිටියා.

7 / 10

ඔහු පොළේ එළවළු විකුණමින් සිටියා.

8 / 10

රොහාන් ඔහුගේ බයිසිකලය අළුත්වැඩියා කරමින් සිටියා.

9 / 10

කමල් පාරේ බයිසිකල් පදිමින් සිටියා.

10 / 10

ඇය ඇගේ අම්මාට උදව් කරමින් සිටියාය.

Your score is

The average score is 27%

0%